Ako môžeme pomôcť?

1

Objednajte si okamžitý jazyk

2

Pripojte svoj smartfón k Wi-Fi alebo mobilnej sieti a stiahnite si aplikáciu MUAMA ENENCE.

3

Stlačte tlačidlo ME, hovorte so zariadením, po dokončení uvoľnite tlačidlo a počúvajte preklad.

4

Stlačte tlačidlo mikrofónu a nechajte druhú osobu hovoriť. uvoľnite tlačidlo a vypočujte si preklad vo svojom jazyku.