Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

1

Παραγγείλετε τη στιγμιαία γλώσσα σας

2

Συνδέστε το smartphone σας σε Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και κατεβάστε την εφαρμογή MUAMA ENENCE.

3

Πατήστε το κουμπί ME, μιλήστε στη συσκευή, αφήστε το κουμπί όταν τελειώσετε και ακούστε τη μετάφραση.

4

Πατήστε το κουμπί του μικροφώνου και αφήστε το άλλο άτομο να μιλήσει. αφήστε το κουμπί και ακούστε τη μετάφραση στη γλώσσα σας.