Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

1

Đặt hàng ngôn ngữ tức thì của bạn

2

Kết nối điện thoại thông minh của bạn với Wi-Fi hoặc mạng di động và tải xuống ứng dụng MUAMA ENENCE.

3

Nhấn nút ME, nói với thiết bị, nhả nút khi bạn hoàn tất và nghe bản dịch.

4

Nhấn nút micrô và để người khác nói. nhả nút và nghe bản dịch bằng ngôn ngữ của bạn.